• Norrlands Mediabyrå – er strategiska mediepartner!

Ingen är bäst på allt! Anlita ett proffs och spara både tid och pengar.

Vi vet att många företag lägger stora pengar på sin marknadsföring utan att egentligen veta vad man får för pengarna. Ofta chansar man och köper marknadsföring där man tror att det funkar bäst eller där man blivit rekommenderad av andra företagare att synas för att det har ”funkat bra i alla år”. Man tänker sällan på att marknaden och metoderna förändras i en rasande takt. En del företag litar blint på säljarnas argument om att just deras produkt är den bästa men gör alltför sällan egna efterforskningar för att bedöma riktigheten i deras argument.

Att chansa med sin marknadsföring blir oftast en dyrköpt historia där man, dubbelt upp, ”kastar pengarna i sjön”. Först när man köper in tjänsten och sedan när man får ett dåligt eller till och med helt uteblivet resultat.

Lägger du upp din marknadsföring rätt finns det ofta stora ekonomiska vinster att göra då varje krona som läggs är strategiskt placerad för att ge bästa möjliga avkastning.

Vårt samarbete med Norrlands Media har skapat nya kunder på helt nya marknader.

Åke Hansson – VD, Energi och Miljö AB